gora sw anny
Amfiteatr i Pomnik Czynu Powstańczego

Gdy Góra Św. Anny znajdowała się jeszcze w rękach III Rzeszy, dokładniej rzecz ujmując - w latach trzydziestych ubiegłego wieku, hitlerowcy zapragnęli stworzyć ogromny amfiteatr, gdzie mogłyby odbywać się wielkie wiece polityczne, a także wybudować mauzoleum dla uczczenia poległych Niemców. Tak też i uczynili, w miejscu dawnego kamieniołomu w roku 1938 ukończono budowę tegoż amfiteatru. Według różnych źródeł może on pomieścić od 30 do 100 tysięcy widzów, to czyni go jednym z największych w Europie. Warto tu zaznaczyć, iż w ówczesnym okresie należał on do grona największych amfiteatrów na świecie i wyróżniał się znakomitą akustyką.

W mauzoleum - które z wyglądu przypominało wieżę czołgu - znajdowały się prochy niemieckich żołnierzy biorących udział w III Powstaniu Śląskim. Jesienią 1945 roku, po przegranej przez hitlerowców drugiej wojnie światowej, mauzoleum zostało wyburzone. W jego miejscu Polacy wybudowali Pomnik Czynu Powstańczego, który został zaprojektowany przez Xawerego Dunikowskiego. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonano dnia 19 czerwca 1955 roku.

Pomnik Czynu Powstańczego składa się z czterech pylonów, które łączą się architrawem. Wewnątrz pomnika umiejscowiony jest znicz ze spiżową miednicą. Na ścianach pylonów znajdują się cztery rzeźby, które przedstawiają: górnika, rolnika, hutnika oraz Ślązaczkę z dzieckiem na ręku. Natomiast architraw przyozdobiony jest ośmioma rzeźbami ludzkich głów. Pomnik znajduje się ponad 30 metrów nad główną sceną amfiteatru, a do jego budowy zużyto ponad pięć tysięcy ton różnych materiałów budowlanych.

gora sw anny gora sw anny
gora sw anny gora sw anny
gora sw anny gora sw anny